Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie nowego projektu wzorniczego obuwia z przeznaczeniem dla kobiet w ciąży w przedsiębiorstwie Stargórs

Cel projektu

Celem projektu jest skorzystanie z usług doradczych profesjonalnych projektantów umożliwiające efektywne zaprojektowanie i wdrożenie w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji produktowej o nowym design. W wyniku realizacji projektu możliwe będzie wprowadzenie do katalogu oferowanych produktów nowego typu obuwia dopasowanego do potrzeb kobiet w okresie ciąży (kilkanaście modelokolorów w systemie 3 tęgości, z różnym uniesieniem pięty dopasowanych stylistycznie oraz technologicznie do różnych warunków i okazji). Dodatkowo możliwe będzie sfinansowanie inwestycji początkowej niezbędnej do uruchomienia produkcji nowego obuwia. Dzięki realizacji projektu firma będzie mogła rozszerzyć działalność i uruchomić produkcję nowych polskich produktów, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia efektywności sprzedaży i polepszenia wyników finansowych firmy.

Wydatki kwalifikowane w projekcie: 1 112 600.00 PLN

Dofinansowanie Funduszy Europejskich: 759 680.00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.